Lid worden en contributie

Wil je graag lid worden van onze mooie verenging? Stuur dan een mail naar onze secretaris Jacquette Meijerink. Haar mailadres is: secretaris@hippisch-hattem.nl. Mail wordt binnen een week beantwoord!

Als je dat leuk vindt kun je het onderstaande informatieblad alvast doorlezen en het aanmeldingsformulier printen en invullen!

Informatieblad Hippisch Hattem

Aanmeldformulier lidmaatschap volwassenen

Aanmeldformulier lidmaatschap jeugd

Voor de kosten per lidmaatschap en wanneer je deze moet betalen kun je op de onderstaande link klikken. In een nieuw scherm opent dan een overzicht van alle mogelijke lidmaatschappen en bijbehorende contributies.

Overzicht Lidmaatschappen Hippisch Hattem 2023

Uitgangspunt voor alle lidmaatschappen (met uitzondering van Buddy leden en Aspirant Ponyleden) is dat je per jaar lid wordt. Wel kan er in termijnen betaald worden. Als een lidmaatschap binnen een jaar wordt opgezegd, kan je niet voor het volgende indoorseizoen weer lid worden.

Het lidmaatschap kan per betalingstermijn worden opgezegd. KNHS kosten zijn altijd voor het hele kalenderjaar verschuldigd. Opzeggen vóór 01-11 betekent dat het KNHS lidmaatschap tijdig door Hippisch Hattem beëindigd kan worden, zodat men het nieuwe kalenderjaar geen KNHS lid meer is.

Er vindt geen restitutie plaats van betaalde verenigingscontributie.

Neem in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij het overlijden van een paard), contact op met het bestuur voor overleg.