Manege info

Rijvereniging Hippisch Hattem

Hippisch Hattem is een rij-vereniging. Onze leden hebben een (eigen) paard of pony ter beschikking, waarmee ze de lessen kunnen volgen of vrij komen rijden.

Hippisch Hattem bestaat uit ponyclub De Driehoekruiters en rijvereniging De Marleruiters. Doorgaans ga je rond je 18e verjaardag over naar de paarden. Je mag wel lid worden bij de paarden voor je 18e en je mag er ook rijden met een klein paard.

De binnen-manege en de kantine worden beheerd door Stichting Hippisch Hattem. Deze stichting staat los van het bestuur van rijvereniging Hippisch Hattem, maar er wordt natuurlijk wel heel nauw samengewerkt.

Veel kinderen van ponyclub De Driehoekruiters huren een pony bij De Ponyvrienden. Er is geen officiële relatie tussen Hippisch Hattem en De Ponyvrienden. Wel is er onderling prima contact.

DE KNHS
Als je lid bent van Hippisch Hattem, word je ook lid van de KNHS, de overkoepelende paardensport organisatie. Dat is voor ons een statutaire verplichting en je bent er extra door verzekerd. Je ontvangt een paar keer per jaar het blad Paard en Sport. Jeugdleden ontvangen het blad Bixie.

FNRS OF KNHS
Bij De Driehoekruiters kun je kiezen uit twee trajecten. De FNRS ruiteropleiding en de KNHS lessen.

De FNRS ruiteropleiding is een officiële opleiding vanuit de KNHS. Een aantal keren per jaar rijd je in plaats van de les een F-proef. Daar kun je een punt mee verdienen waardoor je promoveert naar een hoger niveau. Er horen ook theorielessen en examens bij. Daarmee behaal je diploma’s en uiteindelijk een bronzen speld. Gevorderde ruiters kunnen door voor de zilveren speld.

De F-proef wordt beoordeeld door een deskundige, speciaal voor F-proeven opgeleide jury. Ze kijken vooral naar de manier waarop jij je pony of paard hulpen geeft en hoe je houding is. Het maakt niet uit als je paard of pony minder goed is, dan  een ander paard of pony. Daarom is deze rij- opleiding vooral geschikt voor mensen die niet over een eigen pony beschikken.

Voor het springen bestaat een soortgelijk opleidingstraject. Een aantal keren per jaar kunnen de FNRS leden een springproef afleggen. Het parcours is afgestemd op paarden of pony’s die met meerdere ruiters moeten springen. De jury is weer speciaal opgeleid en ook hier zijn promotie-punten te verdienen.

In de KNHS lessen rijden leden, die een startkaart hebben bij de KNHS en die regelmatig op wedstrijd gaan. Vaak hebben deze ruiters ook individuele privé lessen, die door henzelf geregeld en betaald worden. Daardoor is dit een doelgroep die andere prioriteiten en ervaringen heeft.

Voor de paarden bestaat nog geen verschil in opleidingstraject.

Vereniging: Voor en Door de leden!
Hippisch Hattem is een vereniging. Dat betekent, dat alle taken door vrijwilligers uitgevoerd worden. Die vrijwilligers zijn wij samen! Bij alle activiteiten, evenementen, onderhoud van terrein en gebouwen, bijhouden van de website, zijn de leden actief betrokken. Zowel in organisatie als in uitvoering.

Niet alleen omdat het in ons dna zit en omdat we het leuk vinden, maar ook om de contributie zo laag mogelijk te houden, organiseert Hippisch Hattem jaarlijks een Hippinksterconcours en de Molecaten Ruiterdag (cross in het bos). Dat is een mega organisatie, waarbij diverse commissiesbetrokken zijn. Tijdens de voorbereidingen en tijdens de wedstrijd zelf wordt tenminste twee dagdelen een beroep op de leden gedaan. Veel commissieleden zijn overigens maandenlang wel twee dagdelen per week voor onze vereniging actief…..!!!!

De twee verenigingen van Hippisch Hattem zijn in 2004 gefuseerd. In het kort hieronder de geschiedenis van beide verenigingen.

R.V. De Marleruiters
Begin 1935, Hattem is een prima stad om in te wonen, maar er was geen rijvereniging, daar moest wat aan gedaan worden. En zo kwam er op 29 oktober 1935 in het Veerhuis aan het Wijhese veer een aantal mensen samen om een landelijke rijvereniging op te richten. Het veerhuis staat in het buurtschap Marle. En omdat de eerste leden uit verschillende buurten en plaatsen, zoals Hattem, Vorchten, Zwolle, Marle en Werven kwamen, kon men uit verschillende namen kiezen voor de vereniging. Gezien het feit dat het aantal mensen uit Marle in de meerderheid was, koos men uiteindelijk voor de naam Marleruiters.

P.C. De Driehoekruiters
Op 6 oktober 1970 is ponyclub De Driehoekruiters opgericht. De oorspronkelijke vestigingsplaats van de ponyclub was Hattemerbroek, waar niet alleen de eerste vergadering werd gehouden, maar waar tevens de lessen gegeven werden. Zo lang de weersomstandigheden het toelieten, werd er gereden op het terrein van Hartman, achter De Vogelenzang. In de wintermaanden werden de kinderen, overigens zonder pony, uitgenodigd bij één van de bestuursleden om theorieles te krijgen. Vroeger kwam het voor dat een ruiter of amazone in spé met een pony zo uit de wei geplukt – aan een touwtje kwam aanwandelden om zo de clubles mee te doen.
Een spijkerbroek en een paar regenlaarzen voldeden prima als rijkostuum en een cap was voor veel ruiters nog een luxe artikel.Tegenwoordig zien we prachtige rijpony’s naar de les komen. Vanaf de eerste les is het harnachement uitstekend in orde en de ruiters zelf zien er tiptop uit. De cap is gelukkig een veiligheidsvoorschrift geworden en wordt door iedereen als een vanzelfsprekende voorwaarde om te kunnen rijden beschouwd.

De binnen manege 

De buiten manege