Manege info

Post to Twitter

Rijvereniging Hippisch Hattem

Hippisch Hattem bestaat uit 2 verenigingen die in 2004 zijn gefuseerd. In het kort hieronder de geschiedenis van beide verenigingen.

R.V. De Marleruiters

Begin 1935, Hattem is een prima stad om in te wonen, maar er was geen rijvereniging, daar moest wat aan gedaan worden. En zo kwam er op 29 oktober 1935 in het Veerhuis aan het Wijhese veer een aantal mensen samen om een landelijke rijvereniging op te richten. Het veerhuis staat in het buurtschap Marle. En omdat de eerste leden uit verschillende buurten en plaatsen, zoals Hattem, Vorchten, Zwolle, Marle en Werven kwamen, kon men uit verschillende namen kiezen voor de vereniging. Gezien het feit dat het aantal mensen uit Marle in de meerderheid was, koos men uiteindelijk voor de naam Marleruiters.

P.C. De Driehoekruiters

Op 6 oktober 1970 is ponyclub De Driehoekruiters opgericht. De oorspronkelijke vestigingsplaats van de ponyclub was Hattemerbroek, waar niet alleen de eerste vergadering werd gehouden, maar waar tevens de lessen gegeven werden. Zo lang de weersomstandigheden het toelieten, werd er gereden op het terrein van Hartman, achter De Vogelenzang. In de wintermaanden werden de kinderen, overigens zonder pony, uitgenodigd bij één van de bestuursleden om theorieles te krijgen. Vroeger kwam het voor dat een ruiter of amazone in spé met een pony zo uit de wei geplukt – aan een touwtje kwam aanwandelden om zo de clubles mee te doen.
Een spijkerbroek en een paar regenlaarzen voldeden prima als rijkostuum en een cap was voor veel ruiters nog een luxe artikel.Tegenwoordig zien we prachtige rijpony’s naar de les komen. Vanaf de eerste les is het harnachement uitstekend in orde en de ruiters zelf zien er tiptop uit. De cap is gelukkig een veiligheidsvoorschrift geworden en wordt door iedereen als een vanzelfsprekende voorwaarde om te kunnen rijden beschouwd.

De binnen manege 

De buiten manege