Instructie

Instructie

Bij Hippisch Hattem geven we graag instructie. Instructie is natuurlijk een van de redenen dat onze vereniging bestaansrecht heeft. We zijn er als vereniging om mensen (beter) te leren paard/ponyrijden. Tegelijkertijd is instructie één van de duurste aspecten van een vereniging. Waar heel veel andere soorten verenigingen voor een groot deel vrijwilligers kunnen gebruiken voor instructie, heeft paardensport betaalde instructie. Daarom moeten de lessen goed ingedeeld worden, zodat ze niet onnodig duur zijn en leden toch veel kunnen leren. Maar ook omdat er lessende en niet-lessende leden zijn die onze accommodatie nodig hebben om zich voldoende voor te bereiden op hun wedstrijden / hun paard of pony in beweging te houden.

Als een van de weinige verenigingen hebben wij naast de KNHS ruiters en amazones ook FNRS amazones. Hoewel de scheidslijn niet altijd zo strak te maken is, kun je zeggen dat onze KNHS-ers op pad gaan naar de wedstrijden en vaak gedurende de hele week de enige berijders van hun paard of pony zijn, is het bij de FNRS-ers juist zo dat ze meestal 1 of 2 x per week rijden (anderen rijden hun paard/pony vaak ook of er wordt een pony of paard gedeeld) en voor wedstrijden zijn ze afhankelijk van wat er wordt georganiseerd op de vereniging. Wij juichen beide vormen van paardensport toe, omdat we het leuk vinden dat er veel mensen van deze prachtige dieren kunnen genieten. Tegelijkertijd erkennen we ook de verschillen in de leercurve van deze groepen. Zo wordt er bij KNHS ruiters vanaf het begin gelet op het opleiden van de combinatie en wordt er bij FNRS ruiters juist veel langer gekeken naar alleen de inwerking, houding en zit van de ruiter.

Dit is dan ook de reden dat we bij de pony’s de lessen gescheiden aanbieden. Bij de paarden is de groep niet groot genoeg om dat te doen momenteel. Omdat we onze lessen, maar ook wedstrijden en soms activiteiten aanpassen op onze doelgroepen maak je voor de vereniging altijd een keuze. Rij je voor onze vereniging mee in de FNRS-lessen dan word je ook uitgenodigd voor die activiteiten en rij je bij de KNHS dan volg je dat binnen onze vereniging volledig. Natuurlijk blijven we bovenal leden van dezelfde vereniging en zullen er veel activiteiten zijn die voor iedereen zijn. Voor ons die de paardensport een warm hart toedragen: wij paardensportliefhebbers!

LESINDELING

De lessen worden 2x per jaar ingedeeld. Wanneer we naar buiten gaan (rond 1 april) en als we weer naar binnen gaan met de lessen (rond 1 september). Tussendoor instromen/wijzigen kan alleen in overleg en als er plek voor is. Als je gebruik maakt van lessen is het belangrijk dat je ook het juiste lidmaatschap hebt. Je bent dan ‘lessend lid’.

We houden met het indelen van de lessen zoveel als mogelijk rekening met een heel aantal zaken. FNRS/KNHS, beschikbaarheid van de instructie, beschikbaarheid van de pony, samen in de trailer reizen, gekozen discipline (alleen KNHS en Paarden) zoveel mogelijk rondom hetzelfde niveau (springen) en zoveel mogelijk leeftijd (leeftijdsgericht sportaanbod). Hoe graag we ook anders zouden willen kunnen we geen rekening houden met schooltijden, stages, sporten van andere kinderen in het gezin, bijbaantjes van kinderen, avonddiensten/werk van ouders,  in de ochtend vroeg op enzovoorts. Dat gaat gewoon niet, we proberen de lessen in te delen zodat iedereen binnen gemiddeld genomen normale tijden kan sporten. En soms komt dat (tijdelijk) voor iemand slecht uit. Dan is het aan het lid/ouders om daarin (tijdelijke) keuzes te maken.

EVEN/ONEVEN WEKEN

Paarden en KNHS ponyleden (proef tot voorjaar 2020) mogen zelf kiezen welke discipline zij binnen de vereniging rijden. Dit doen we omdat het dan wellicht beter aansluit op de zelf aangekochte privélessen of omdat je bijvoorbeeld toch niet springt. Je mag ook kiezen voor om-en-om. Als je dat doet (en dit geldt met name voor de paardenleden) is het heel belangrijk dat je je aan je weken houdt. Als je in de even weken springt en in de oneven weken dressuurt dan is dat ook het ritme. Daar zijn de lessen dan ook op ingedeeld. Het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld als je een week om wat voor reden dan ook niet geweest bent dat je de andere week dan beide lessen volgt. Of dat je deze week toch maar naar de springles gaat omdat je weet dat je op de donderdag van de dressuurles een andere afspraak hebt.  We gaan de lessen lessen dit jaar ook registeren. Om zelf van te leren (opkomst), maar ook om onduidelijkheden te voorkomen. Kun je niet een bepaalde avond, dan gaat het moment voorbij. Dat is bij alle leden namelijk zo. We hebben de indeling namelijk zo gemaakt dat de lessen zo optimaal mogelijk in balans zijn.

Wil je iets overleggen over les of lesindeling:

Neem dan contact op met Ellen Fikse via Whatsapp (06-42268151)of mail (ellenfikse@hotmail.com). In de avonduren kun je ook proberen te bellen.

Wil je lessen bijkopen of iets anders aan je lidmaatschap veranderen dan kan dat via de secretaris van onze vereniging.

INSTRUCTEURS

Wij hebben momenteel 3 instructeurs:

Kirsten v.d. Berg verzorgt de pony- en paardenspringlessen op maandag

Lajla v.d. Bos doet de dressuurlessen van een deel van onze FNRS ponyleden en allen KNHS pony en paardenleden, zij is er om-en-om op dinsdag en iedere donderdag.

Misha Postma doet alle springlessen van de pony’s op dinsdag en de instaples en FNRS-lessen van de woensdag.

We zullen ze vragen binnenkort een up-to-date stukje over zichzelf te (laten) schrijven.

Bakgebruik voor lessen
maandag dinsdag woensdag donderdag
Ochtend
Middag
17:00-17:45
Avond 18:45-19:30 18:00-18:45 17:45-18:15 18:30-19:15
19:30-20:15 18:45-19:30 18:15-19:00 19:15-20:00
20:15-21:00 19:30-20:15 20:00-20:45
20:15-21:00 20:45-21:30