Onkosten declareren

Het is mogelijk om gemaakte onkosten, ten behoeve van Hippisch Hattem, te declareren. Onderstaand het protocol hiervoor, met daarin de werkwijze hoe je je kosten vergoed kunt krijgen. In het protocol wordt verwezen naar het formulier declaratie onkosten, een Excel bestand, waarin je de gemaakte kosten kunt specificeren.

Protocol vergoeding onkosten

Formulier, Declaratie onkosten Hippisch Hattem versie 2023