Stichting Hippisch Centrum Hattem (HCH)

De Stichting Hippisch Centrum Hattem (HCH) is op 20 september 1999 opgericht via notaris van Zaal voor onbepaalde tijd, met als doel het oprichten en in stand houden van een overdekte rijhal om zodoende de ruitersport van Hippisch Hattem (bestaande uit Landelijke Rijvereniging de Marleruiters en Ponyclub de Driehoekruiters) te beoefenen en te promoten. De bouw van de rijhal is grotendeels gerealiseerd door leden en vrijwilligers in 2001/2002. Sinds de fusie van beide rijverenigingen op 28 april 2005,  heeft het Stichtingsbestuur als taak de belangen van deze rijverenigingen gelijkwaardig te behartigen.

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, op dit moment zijn dat Gerrit Rouwenhorst (voorzitter), Barend van der Grift (secretaris) en Bert Klomp (penningmeester).

De Stichting is een aparte rechtsvorm met een afgescheiden vermogen. De stichtingsvorm werd vereist voor het aanvragen van leningen en eventuele subsidies bij de Gemeente. In geval van financiële ontbinding kan de rijvereniging nooit aansprakelijk gesteld worden. De Stichting kent geen leden, er is dus geen sprake van invloed van buitenaf.

De financiële middelen van de Stichting worden verkregen uit:

  • verhuur rijhal en buitenbak aan Hippisch Hattem
  • inkomsten reclameborden
  • verhuur aan derden (o.a. in september)
  • exploitatie kantine
  • schenkingen